جمعه 22 مهر‌ماه سال 1390

بیست و هشتم


 ارزش هرکسی ب‌اندازه خوبی‌های اوست.


                علی