پنج‌شنبه 25 آبان‌ماه سال 1391

د


 "لعنت ب احترامی ک متقابل نیست, ادم را یاد خر می اندازد!"


 ا.ن

چهارشنبه 10 آبان‌ماه سال 1391

عکست
عکس از شادی قدیریان


 صبح از خواب بیدار می شوی می بینی... اه, تنهایی دیگر دیوانه کننده شده

کفش ب پا می کنی و می روی

می روی در شهر ... چرخ می زنی و تاب می خوری دور می زنی چپپپ راستتت, راست چپ حتا وسط

فایده ندارد, دلت جایی گیر نمی کند, گیر کرده – ان روزهای قدیم- نمی توانی خودت را گول بزنی!

دل فقط یک بار گیر می کند, فقط یک بارچهارشنبه 3 آبان‌ماه سال 1391

دایالوگ


دل خوشی های الکی  -س مهندس 

-س، چ خبر؟ 

-سلامتی. مهندس اینو بی زحمت

-برگشتی یا می خوای بری؟

-می خوام برم، ی ۳،۴روز برم 

-مگه تازه نرفتی؟! 

-ن من 

-من دارم تو همین تاریخ می رم. تو یک ماه پیش مگه نرفتی!؟ 

-این ی سال اصن مرخصی نرفتم!! 

-سری قبل بعد از من

-سری قبل می خواستم برم،شما رفتین من

-اون ک ۲ماه پیش بود. اقای... رفت برگشت، نرفتی؟ 

-ن. می خواین، شما برین مهندس!؟ من فقط چند تا مرخصی ساعتی رفتم واسه دانشگاه 

-این برگه پیشم باشه، چک می کنم بهت می گم؛ پیش خودت باشه؟ میری... فقط ممکنه جاش عوض شه، شایدم نشه