یکشنبه 31 فروردین‌ماه سال 1393

جی اولین شماره ماهنامه "جــی" منتشر شد. ماهنامه را از اینجا دانلود کنید.

 


  هم راهان این شماره جی:


     مهدی مرادی زاده ، هادی کیکاووسی، احسان میرحسینی، شهاب آب روشن، جواد قاسمی، مستعان صالحی زاده، بهروز عباسی،  منیژه آقایی، احسان نفیسی، نسترن محسنی

 


  منتظر نظرات شما هستیم.

 برچسب‌ها: جی
یکشنبه 31 فروردین‌ماه سال 1393


چهارشنبه 27 فروردین‌ماه سال 1393

چرت و پرت
 گـاهی حاضـریم بـرای از دسـت نـدادن بـضی چـیزا، چیـزای دیگـه ای هـم بـــ دسـتـ نیـاریـم!!!!
برچسب‌ها: معامله
یکشنبه 24 فروردین‌ماه سال 1393

نور بالا


 بضیصحبتا رو ن فقط باید شنید، ک باید دید.... باور کنیدبرچسب‌ها: دبدن، نوربالا
شنبه 23 فروردین‌ماه سال 1393

صورت گری 

 ادم باید گاهی برای جلوگیری از توهم ِ خودش هم، راه حل پیدا کند!!
برچسب‌ها: توهم
   1      2      3      4      >>