یکشنبه 31 خرداد‌ماه سال 1394

سعدی
برچسب‌ها: سعدی، خاطر
شنبه 30 خرداد‌ماه سال 1394

حافظ

برچسب‌ها: حافظ، همت، تعلق
جمعه 29 خرداد‌ماه سال 1394

سعدیبرچسب‌ها: سعدی، خرقه، خرابات
پنج‌شنبه 28 خرداد‌ماه سال 1394

تئاتریکال عکس از طاهره رحیمی


 5شنبه گدشته 21 خرداد 94 جشن هفدهمین سالگرد تولد تئاتریکال در سالن فرهنگسرای طوبا برگزار شد.

یکی از ویژگی های خوب برنامه، اجرای جذاب و متقاوت جواد انصاری بود. اجرایی پر از شوخی های جدی. در پاره ای از لحظات مخاطب در تشخیص شوخی و جدی این اجرا / بازی با تردید مواجه می شد. این ویژگی ب قول یکی از دوستان، البته بخشی از خود انصاری ست.

موسیقی و صدای ایسا صادقی از دیگر نکات جالب توجه این جشن بود.
برچسب‌ها: تئاتریکال، انصاری، صادقی، جواد انصاری، اجرا
دوشنبه 18 خرداد‌ماه سال 1394

سه تفنگدار
 ادمی در زندگی رابطه های بسیاری را تجربه می کند، خیلی هاشان ضروری ست برخی دلچسب و برخی ویران کننده ! ولی هیچ کدام، خانواده و رابطه پدر مادر برادر خواهر – و احتمالن همسر و فرزند ش– نمی شود.

رابطه ای ک معامله در ان جایی ندارد، فارغ از هر بده بستان، منفعت و اینده نگری ان چنانی ست. تنها ادمی ست ک مهم ست و مسئله. خودت دیده می شوی بدون ان ک کارکردت محاسبه شود، یا نقع و هزینه ات. برای بودن و نبودن ت معادله نوشته نمی شود.

نگرانی، امید، دلگیری و دلخوری، ناراحتی، عصبانیت، خوشحالی و وجد، غم و غصه، همه و همه بوی خودش – ب معنای کلمه بدون غل و غش زوائد – می دهد.

زندگی بدون جامعه و مناسبات ان امکان پذیر نیست ولی ادمی بدون خانواده نیست، هیچ ست.برچسب‌ها: تفنگدار، خانواده، برادر، تولد
   1      2      >>