چهارشنبه 25 اردیبهشت‌ماه سال 1392

ز «افسوس

       باید ایستاده شاشید در مملکتی ک گرده های مردم, جای پای حکومت است."


   ا.ن
جمعه 18 اسفند‌ماه سال 1391

ر


 

 «لعنت ب زمانه ای ک مجازش حقیقتی وقعی ست...»


 ا.نیکشنبه 26 آذر‌ماه سال 1391

ذ


 «لعنت ب زمونه ای ک تن ها دغ دغه مردمش ریش منه!»

 

 ا.ن

پنج‌شنبه 25 آبان‌ماه سال 1391

د


 "لعنت ب احترامی ک متقابل نیست, ادم را یاد خر می اندازد!"


 ا.ن

یکشنبه 17 اردیبهشت‌ماه سال 1391

خ


 «لعنت ب من و صداقت چشمانی ک بای بای»

 

 ا.ن


   1      2      3      >>