پنج‌شنبه 30 آبان‌ماه سال 1392

درد من این روزها نگران دردهای توام

 

 نگران زخم هایی ک بر دلت نشسته

 

 نگران خاطراتی ک دردها و زخم هات را جگرسوز کرده اند


 راستش من این روزها نگران توام!! ابان92
برچسب‌ها: درد
دوشنبه 27 آبان‌ماه سال 1392

روز مره
 بعضیـــا دستــ شون کار می کنه، بعضیـــا چشــمن، بغضیـــام... ولی دقت کردین ی عده زیر شیکمـــین!!؟پ.ن: ام روز پسین، مراسم ختم پدر یکی از دوستان دانش گاه بودم! قسمت زنانه در حال ضجه زدن بودند، روحانی از حق بودن مرگ می گفت و در این بین، صدای باز کردن رانی ها رو می شنفتم!!
برچسب‌ها: بعضیا
پنج‌شنبه 23 آبان‌ماه سال 1392

یادداشت


 در حال وارسی مقاله های ارشیوی اینترنتی بودم. با متنی روبرو شدم ک در اردی بهشت 88 در انسان شناسی و فرهنگ


 منتشر شده بود. توصیه می کنم متن را - با عنوان متون فمینیستی 2 : پاسخ به خواهر فیلوتیا (1691). بخوانید

ب این جمله ی در متن دقت کنید: 

... زمانی که اسقف ارشد او، با نام مستعار خواهر فیلوتیا، از کارهای او گله کرد، خواهر جوانا در جواب نوشت که کلیسا نباید با آنچه خدا برمیانگیزاند، مخالفت کند.
برچسب‌ها: ارشیو، انسان شناسی و فرهنگ
چهارشنبه 22 آبان‌ماه سال 1392

هوی ژوری
   

   عکس از هنکی لی بضی اون قد اسم خودشونو صدا می زنن، ادم حالش ب هم می خوره!!
سه‌شنبه 21 آبان‌ماه سال 1392

چرت و پرت
 الفـــ. چنان مستغرق در حاشیه ها، کورسویی از متن نیست حتا!!


 بـــ. تو ایران قبل از وارد شدن، سیفون رو می کشن!!برچسب‌ها: چرت و پرت
   1      2      3      >>