پنج‌شنبه 21 اردیبهشت‌ماه سال 1391


 این اقایان مهم نیستند, متاسفانه ایشان در جای گاهی هستند ک تاثیر گزارند...


یکشنبه 17 اردیبهشت‌ماه سال 1391

خ


 «لعنت ب من و صداقت چشمانی ک بای بای»

 

 ا.ن


یکشنبه 17 اردیبهشت‌ماه سال 1391

خبر

اسامی فیلمهای منتخب استانی و ملی جشنواره فیلم و عکس اردی بهشت:


۱- پر یا پوچ- سیامک دلنواز- داستانی- بندرعباس

۲- راه من گام او- منیژه آقائی- داستانی بند رعباس

۳- هر شب – سروش مهدی قلب – داستانی – بند رعباس

۴- لگار- مهدی میرزایی- داستانی – بندر عباس

۵- بنی آدم- سیامک دلنواز- داستانی –بندرعباس

۶- بدلکاران مخفی – مینا صادقی – مستند – بندرعباس

۷- زاپیگو – محمود شاکری – مستند – بندرعباس

۸- گرن – یوسف محمودپور – مستند – بستک

۹- مسیر نهایی – جمال جلالی – مستند – جاسک

۱۰- آنچه برسون می گویدم و محمدرضا – محمد رضا رکن الدینی – داستانی – بدر عباس

۱۱- کشند قرمز – ایمان رضائی و احسان رضائی – مستند – بند رعباس

۱۲سرزمین زیبای من – داوود مرزی زاده – بندرعباس

۱۳همسنگا ر – سعید بلوچی – مستند – بندرعباس

۱۴- مشتا – داوود مرزی زاده – تجربی – بند رعباس

۱۵بازگشت – مصیب داوری- مستند – رودان

۱۶دزدان دریایی – حسن نوروزی – مستند بندر عباس

۱۷راه از بی راه – مرتضی دهقانی – داستانی – بند رعباس

۱۸- گل حنیر مرضیه دهقانی – مستند – بندرعباس

۱۹- علم – امیر فخری -مستند بندر عباس

۲۰- گفتگوی منتشرنشده ژاله – مرتضی نیک نهاد – داستانی – بندرعباس

۲۱- ساکنین شرجی – سید محمد رودباری زاده – میناب

۲۲- گل پامچال – سمیه حسینی پور – مستند – میناب

۲۳- مرز – جمال جلالی – تجربی – جاسک

۲۴- برزه- یوسف محمود پور- مستند

۲۵- عروسی در محرم – مرضیه دهقانی – مستند – بندرعباس

۲۶- اهل هوا- احمد علی بازماندگان- مستند- قشم

۲۷- چشمهایم مال تو – خوبیار سالاری – مستند -بندر عباس

۲۸بندر گمبرون – شهاب آبروشن – داستانی – بندرعباس

۲۹- فراموشی در عمق هزار پایی – موسی عامری – بندر عباس

۳۰-بازگشت – موسی عامری – تجربی – بندرعباس

۳۱- خاک- مصطفی روشی- مستند – میناب

۳۲- کوک – حسن بیداروند – داستانی – بندر عباس

۳۳- حماسه رگو – علی رضا داوری – داستانی – رودان

۳۴- شب تکرار- علی رضا داوری- تجربی – رودان

۳۵- پنج دقیقه در تهاجم – مانا زمانی – داستانی – میناب

۳۶- فرشتگان نجات – جواد اخشابی و رسول اخشابی – بندر عباس

۳۷- ماجراجویان – رسول اخشابی و جواد اخشابی – بند رعباس

۳۸- نگهبان پارس – صابر صفاتیان – چالوس

۳۹- بازگشت یک ناو شکن – نصیر درویش وند – بوشهر

۴۰- زمزمه آب – علی امیدوار – تهران

۴۱- ژئوپارک قشم – زهرا سلیمی و روح اله مولوی – تهران

۴۲- آوایی برای مروارید – رضا رمضانپور مفرد – تهران

۴۳- هوای تازه – سید جواد حسینی – تهران

۴۴- سایه خاموش – علی حیاتی – اهواز

۴۵- ترال – اسماعیل شاهپیری – بوشهر

۴۶شور آب – حجت الله روان – بوشهر

۴۷نارنگی سیاهو -احمد مریدی زاده – مستند – بندر عباس

 

منبع: انجمن سینمای جوان هرمزگان 

http://cinemajb.ir/portal/172/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88/