دوشنبه 23 آبان‌ماه سال 1390

خبر


 شما را ب دیدن نمایش خانواده وینگفیلد دعوت می کنم.

 

 توضیح بیشتر در وبلاگ جغد بندرییکشنبه 8 آبان‌ماه سال 1390

ت


  <لعنت ب پرده، ادمیت را ب اسم هوس می‌پوشاند> 

 

 

   ا.ن

پنج‌شنبه 5 آبان‌ماه سال 1390

استین


 <باید استین‌ها بالا بزنم   /      وقت مردن‌ است>


 ا.ن