جمعه 31 شهریور‌ماه سال 1391

تفاهم


 گاهی سوء تفاهم ان قدر بزرگ می شود ک در مقابلش ذره می شویم...


 ا.ن


پنج‌شنبه 16 شهریور‌ماه سال 1391

در باب صلح


 جنگ خودزنی ست, و ان چ جنگ را نحس می کند و نجس, کشته شدن دو نفر ب تنهایی نیست! با مرگ هر شخص, یک خانواده ویران می شود. پدر مادر خواهر برادر – فرزند همسر, دوست­دختر نامزد و ... – ویران می شود. و دردناک تر این ک تو برای خاطر –حداقل- یک اقلیت بی شعور کشته می شوی!! مطمئن هستم اقلیت است, زیرا خواسته جمعی در این زمانه مطمئن شده ک جنگ کثافت است؛ بی شعور است زیرا ب خواسته منطقی جمعی تن نمی دهد.

این را گفتم ک اگر روزی دچار احساسات شدم, زمانه ی منطقی ام را ب یاد اورم. همین

 

*امیدوارم در موقعیت جنگ قرار نگیرم. مجبور ب کشتن یک نفر نشوم. جنگ گه است, موقعیت گهی ست. کشتن یک نفر, از بین بردن یک نفر تنها نیست. از بین بردن یک خانواده, یک فرهنگ و یک ارزوست و این نکبت است.

 

 

 

13/6/91

23:43