دوشنبه 29 تیر‌ماه سال 1394

زنده باد عشق  آخرش کاری می کنم ک عاشقم بشوی و بخواهی بروی توی قلبم، آنوقت من قبلم را در می آورم و جایش یک سگ می گذارم توی سینه ام و تو ک بی خبری ک چ خبر ست راه سینه ام را ب خیال رسیدن ب قلبم در پیش می گیری و توی سینه ام ک می رسی سگ پاچه ات را می گیرد و من این داستان را ب دوستانم تعریف می کنم و با هم هرهر می خندیم. زنده باد عشق

 


  جواد انصاری. خرداد94 

برچسب‌ها: جواد انصاری، عشق، قلب، سگ
جمعه 26 تیر‌ماه سال 1394

قزوینیبرچسب‌ها: قزوینی، دزد
پنج‌شنبه 25 تیر‌ماه سال 1394

شاملوبرچسب‌ها: شاملو، مرگ
چهارشنبه 24 تیر‌ماه سال 1394

حافظ


برچسب‌ها: حافظ
سه‌شنبه 23 تیر‌ماه سال 1394

نظامی
برچسب‌ها: نظامی، امید
   1      2      3      4      5      6      >>