جمعه 27 تیر‌ماه سال 1393

جی


 ماهنامه جی در گام چهارم خود

 


 شماره تیرماه جی را از اینجا تهیه کنید.برچسب‌ها: جی
دوشنبه 23 تیر‌ماه سال 1393

حال همه ما خوب ست اما تو باور مکن...
 انگشت کوچک در دستان مرد می لرزید و دختر بهت خنده های کودک ان سمت خیابان مانده بود. پ.ن: نام متن، از یکی از اشعار اقای س.ع. صالحی استفاده شده است.

برچسب‌ها: داستانک
پنج‌شنبه 19 تیر‌ماه سال 1393

چشم هات
 


   در خلیج عدن هم شده تو را خواهم دزدید، کافیست چشم هات مال من شود...

 فروردین 90

برچسب‌ها: چشم
پنج‌شنبه 12 تیر‌ماه سال 1393

باری ب هر سو


  دنیای مجاز، ادم های خود را می خواهد! من نمی توانم واقعیتم را کول کنم مجاز...


برچسب‌ها: مجاز
چهارشنبه 4 تیر‌ماه سال 1393

خود


 کارهایی ک ادمی با خود می کند...


 خودکشی

 خودزنی

 خودخوری

 خودازاری

 ...


برچسب‌ها: خود