سه‌شنبه 30 اردیبهشت‌ماه سال 1393

شاید خاطره ... این نیز بگذرد!دوشنبه 15 اردیبهشت‌ماه سال 1393

داستان های 10 کلمه ای


 اخیرن کیارنگ علایی در وبلاگ رسمی خود، از داستان های 10 کلمه ای  نوشته  و در پایان چند داستان از این مجموعه را پیش روی مخاطب خود قرار داده است.


 برای مطالعه متن کامل، اینجا را اشارتی کنید.


 

برچسب‌ها: داستان های 10 کلمه ای، کیارنگ علایی
یکشنبه 14 اردیبهشت‌ماه سال 1393

یاداوری
 دوسـتان، یادتـان باشـد شـما منتـقد ادمـ هایـی هسـتید کـ خـودتـان تبـدیل شـده ایـد ب هـمان هـا!!!
برچسب‌ها: یاداوری