دوشنبه 7 شهریور‌ماه سال 1390

بیست و ششم


 <نیست یاری تا بگویم راز خویش               ناله پنهان کرده‌ام در ساز خویش>


   فروغ