پنج‌شنبه 12 فروردین‌ماه سال 1395

(برای) یازدهم

درد دل


مهندس صریح و روشن گفته بود از هیچ اشتباهی چشم پوشی نکنید. از پروژه عقبیم. کارفرما هر روز بازخواست میکند.

راست می گفت. خرید اشتباه متریال و تجهیزات در چنین پروژه هایی، غیر از صدها میلیون ضرر مالی، زمان را هم از ما می گرفت. عقب بودیم و پول تزریق نشده بود. قطر تمام نفت و گاز را قورت می داد و ما این جا هنوز فحش می دادیم.

بازدید روزانه را شروع کردم. هر روز ساعت8 وارد سایت می شدم و در کنار پیگیری های کارگاهی حداقل یک ساعتی را هم ب بازدید و نظارت می پرداختم. ساخت 4 سکوی نفتی، کشتی اقیانوس پیما و شناور بزرگ و مجهز لایروب و تعمیر چندین شناور کل سایت را تشکیل می داد. از این بین، محوطه کاری ما شامل ساخت سکوهای نفتی با نزدیک ب 700 نفر نیروی پیمانکاری، می شد. سکوی توسعه فاز 14 شماره A در مرحله جوشکاری صفحات طبقه دوم بود. از پله ها بالا رفتم. نگاهی ب صفحه 34 * 28 متری انداختم. 4 جوشکار مشغول جوشکاری بودند. صداهای مختلف سایت، ادم را ب ساخت موزیک تشویق می کند. سمفونی آهن الات.

وییییییز دانگ وییییززز دنگ ویییزززز دنگ دااانگ...

 ب اقا رسول می رسم. صبر می کنم تمام الکترود ذوب شود و قطعات در آغوش هم دیگر رفته یکی شوند. سرش را بالا می آورد و گل جوش را پاک می کند.

سلام می کنم. مثل همیشه لبخند می زند. (سلام. خوبی مهندس. کی حقوق می ریزن؟!)

- می ریزن اقا رسول!

- شما خو غریبه نیستی مهندس. 5ماهه مرخصی نرفتم. دست خالی نمیشه.

 سکوتم را فریاد می زنم. در حال دور شدن از رسول هستم. (می گن این دفعه وزارتخونه ریخته. سکوی نفتی اگه می خوان، باید پول تزریق کنن)

دور شدنم را ک می بیند الکترود بعدی را می گذارد لای انبر (خدا از دهنت بشنفه)

وییییززززز دانگ دنگ داااانگ ویییززز دنگ

معمولن در بازدیدهای پسین فقط گذرا رد می شوم. امروز می خواستم همه شان را ببینم. حرف زدن ، کمی از دوری خانه و بی پولی و گرما و کمپ دور از شهر را مرهم می شود. جواد را هم دیدم. طبق معمول از شانس مهاجرتش گفت. ب سید رسیدم. همیشه سیگار می کشد. کم حرف می زند. می گویند پسرش سرطان دارد. مشغول جوشکاری بود. باورم نمی شد. میلگرد را بین قطعاتی ک باید جوشکاری می شد دیدم. کمترین جریمه این تقلب اخراج از سایت و در حالت سخت گیرانه اخراج از تمامی سایت های آفشور (ساخت سکوهای نفتی) بود. فکر می کنم باید برگردم و عینکم را عوض کنم.


فروردین 95برچسب‌ها: درددل، تقلب، جوشکاری