چهارشنبه 19 فروردین‌ماه سال 1394

...
 حالم ب هم می خوره از ادم هایی ک خودشون نیستن، مخصوصن خودم.

برچسب‌ها: ادم