دوشنبه 10 فروردین‌ماه سال 1394

دهم
گمان می کنم ما محکوم ب دیدن، شنیدن و مصرف ان چیزی شده ایم ک دیگران، قبلن ان را تماشا/درک کرده اند و با ما ب اشتراک گذاشته اندن فقط در سینما و تئاتر. نقاشی، شعر، موسیقی و ... حتا اکتشاف ها و اختراع ها.

 

 اولین ایده 94

 

 


برچسب‌ها: نوروزنامه، ایده