شنبه 8 فروردین‌ماه سال 1394

هشتم  هر سال دریا عقب تر رفت و ما ب دنبالش. تا این ک دیگر دریایی نبود. برای ما دریا بود هر چند روی نقشه نامش را دریاچه نوشته اند. مرگ دریا خاطره های شاد را شور کرد. برای من و هزاران ادمی ک در کنار این دریا و با ان زندگی کرده اند دیدن مرگ ان زجراور است. دریای ما اکنون شوره زاری بی انتهاست ک با هر وزش باد، هوای شهرمان را می الاید و زمین های حاصل خیزمان را ب دشت های بی ثمر تبدیل می کند.

 

 

بخشی از متن دریا نوشته رویا آسیایی- منتشر شده در ویژه نامه نوروز 94 انسان و فرهنگ

 


برچسب‌ها: نوروزنامه، انسان و فرهنگ