پنج‌شنبه 6 فروردین‌ماه سال 1394

ششماین کهنه رباط را ک عالم نام است

 و ارامگه ابلق صبح و شام است

 

بزمی ست ک وامانده صد جمشید است

قصری ست ک تکیه گاه صد بهرام است

 

 

رباعیات خیام (کتاب همراه) - براساس نسخه محمدعلی فروغی و دکتر قاسمی
برچسب‌ها: نوروزنامه، شعر، خیام