پنج‌شنبه 23 بهمن‌ماه سال 1393

زور این قد قدرت زور من کمه ک اگه ى چیزى بخواد درست شه, خودش درست مى شه! نخواد درست شه درست نمى شه. ان گار زور نیس نمى بینیش اصلن...برچسب‌ها: زور