پنج‌شنبه 16 بهمن‌ماه سال 1393

آرامش


 تکه نانی براى ماهى ها انداخت...

 آرامش رودخانه ب هم ریخت.


برچسب‌ها: آرامش، نان