یکشنبه 6 شهریور‌ماه سال 1390

بیست و پنجم


 <فریاد مردمان همه از دست دشمن است

                                                  

                                                                فریاد سعدی از دل نامهربان دوست> غزلیات سعدی