جمعه 4 شهریور‌ماه سال 1390

بیست و سوم


 <اری اغاز، دوست داشتن‌ست

                   گرچ پایان راه، ناپیداست

                                   من ب پایان دگر نیندیشم

                                                    ک همین دوست داشتن زیباست>


  فروغ